Tanári életpálya-építés

A tanári életpálya-építés a tanári alapozó képzés előtt megkezdődik és soha nem ér véget, így a pedagógusi pálya a folyamatos szakmai fejlődés, változás terepe. Az építkezés már a képzés megkezdése előtt elindul. Igaz ez az akár 12 évnyi tapasztalat sokszor, feldolgozatlan, gyakorta nem is tudatosan megfogalmazott, de meghatározó a későbbi tanári pályán is. Mindezek birtokában kezdi meg minden hallgató a képzést, ami valóban az egyik kitüntetett állomása a tanárrá válás folyamatának. Épp ezért olyan lényeges, hogy az Ön által választott képzést a legtartalmasabban tudja felhasználni a felkészülésében.

A tanári szakma, a tanári karrier építése azonban egy élethosszig tartó folyamat, amelyben a képzés egyetlen rendszerelem csupán. Ez a gondolat meghatározta a tanárképzés átalakulását is, hiszen komoly törekvés van a pedagógusképzés, a pályakezdés és a szakmai továbbfejlődés hármasának tudatos összekapcsolására, támogatására.

Ehhez azonban nélkülözhetetlen a tanárok személyes bevonódása, egymás segítése és az egymástól való tanulás szükségességének elfogadása, de mindenekelőtt alapvető a folyamatos szakmai fejlődésre való igény. Az ELTE PPK és a társkarok által kínált képzési és továbbképzési kínálat ebben kíván segítséget nyújtani Önnek.

Az eddig bemutatott szempontok alapján készítettük el ezt a tájékoztató füzetet is. Mivel a szerkezeti átalakítás komoly tartalmi megújulást is hozott, fontosnak tarjuk, hogy e kiadványban bemutassuk a képzés új lehetőségeit, szerkezetét, tartalmát s egyben azokat a szempontokat és irányelveket, amelyek mentén e döntések születtek.

Emellett gyakran elhangzott hallgatói kérdéseket gyűjtöttünk össze a kiadványban. Reméljük, ezek megválaszolásával átláthatóvá és tervezhetővé válnak az Ön előtt álló lehetőségek és feladatok.