Tanárképzés az ELTÉ-n

„A karok közt”

Sokan vagyunk, akik az ELTE tanárjelöltjeinek képzéséért felelősek vagyunk, hisz a Pedagógiai Pszichológiai Kar nem egyedül teszi a dolgát, a többi karral karöltve, egymáshoz igazított léptekkel, tantervvel. Olykor egymással folyatott, élénk, de konstruktív viták nyomán alakul ki az a portré, amit egy ELTE-s tanárjelöltről és a képzési útjáról gondolunk.

A 375 éves születésnapját minap ünnepelt universitás mára a főváros legnagyobb kiterjedésű, legtöbb tanárjelöltet fogadó intézménye. A Duna mindkét partján, új épületekben szemben a Nemzeti Színházzal, illetve a patinás Gólyavárban és környékén a Nemzeti Múzeum szomszédságában, vagy éppen itt az Erzsébetváros felújításra váró kopott negyedében. Különbözőek vagyunk, hisz képzésünk megannyi önálló karra épül, önálló arculattal, a tudományhoz fűződő különböző kapcsolatokkal. A bölcsészek Platón, Szókrátész, Bacon, Descartes, Hegel, Kant mai követői; a filológusok, nyelvészek Négyessy László, Horváth János, Bárczi Géza nyomdokain (még Babitsnak is volt tanszéke egy időben); a természettudósok az egyetem névadójának, Eötvös Lorándnak, majd a magyar Nobel-díjasoknak mai követői; új tudományok képviselői az informatikusok.

S köztük a mi fiatal karunk, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar, mely nemcsak pszichológusokat és neveléstudósokat képez szintén jeles hagyományú elődök nyomába lépve (Ferenczi Sándornak is volt tanszéke 1919-ben, itt tanított Fináczy, Prohászka Lajos, akik ma már neveléstörténeti szigorlati tételek.). Itt tanított neveléslélektant Radnai Béla, művészetpedagógiát Karácsony Sándornak és Kodálynak kedves tanítványa, Székácsné Vida Mária. Tanterem viseli nevét, őrzi emlékét: Nagy Sándornak, a tanuláselmélet megfontolt tudósának, Takács Etelnek a tanítás korszerűsítéséért lobogó tanárnak is.

Kazinczy utca. Kazy, ahogyan becézgetve emlegetjük az érdekes épületet Erzsébetvárosban. Ez az épület általános iskola is volt egykor. A falak őrzik az egykori nebulók emlékét. Sugározzák ezekből az emlékekből, ami megőrzésre való, s üzenik az egykori diákok kisdiákok nyelvén: mit csináljatok utódainkkal másképp.