A tanári szak zárása

A szakdolgozat célja annak bizonyítása, hogy a hallgató képes a képzés különböző területein elsajátított tudást integrálni és tanári munkájában alkalmazni. Képes a munkája szempontjából lényeges tudományos-szakirodalmi eredményeket összegyűjteni, azok alapján tanári munkáját önállóan megtervezni és a tanítás vagy pedagógiai feladat eredményességét értékelni. Képes a tanulók teljesítményeiről és fejlődéséről, valamint a tanulási-tanítási folyamatról módszeresen gyakorlati tapasztalatokat gyűjteni és a tényszerű adatokat elemezni, következtetéseket megfogalmazni, valamint az eredményeket saját tanári munkájában alkalmazni.


esemény határidő a záróvizsgához viszonyítva
őszi félév tavaszi félév
a javasolt szakdolgozati témák meghirdetése folyamatos, minden félév elején frissítve
a szakdolgozati tanulmány témájának kiválasztása, jóváhagyása, elektronikus benyújtása május 15. november 15.
a témabejelentés jóváhagyása május 31. november 30.
a szakdolgozat leadása a TO-n és fájlban
tanulmány november 20. április 20.
portfólió december 15. május 15.
a tanulmány bírálata, a bírálat feltöltése december 15. május 15.
a portfólió bírálata, a bírálat feltöltése január 10. június 10.

A tanári mesterképzési szak képzési és kimeneti követelményei alapján, az előképzettségtől függően a szak képzési ideje különböző időtartamú, volumene különböző kreditszámú, és ettől függ az is, hogy a szakdolgozat követelményei hogyan alakulnak. A tanári MA tanulmányok zárásaként a tanári végzettséget most először szerző hallgató két részből álló SZAKDOLGOZATOT készít, egy a szakos képzéshez kapcsolódó szakmódszertani hangsúlyú TANULMÁNYT és a gyakorlati képzési elemekhez kötődő ÉRTÉKELÉSI PORTFÓLIÓT. Ez igaz az egyetemi végzettséggel rendelkezőkre is, ha előző diplomájuk „tudós” diploma.

A már a korábbi tanulmányok során megszerzett (főiskolai vagy egyetemi) tanári előképzettséggel rendelkező hallgatók szakdolgozata maga az értékelési portfólió.

táblázat: A tanári szakdolgozattal kapcsolatos eljárás eseményeinek ütemezése

A szakdolgozat (tanulmány és/vagy portfólió) bármely részének elégtelen minősítése esetén a hallgató nem folytathatja záróvizsgáját, és az adott szakdolgozati részt újból el kell készíteni. Az egyetem szabályai szerint a hallgató szakdolgozatát az új eljárásban, leghamarabb csak a következő félévben nyújthatja be ismét.