A tanulmány

A tanulmány célja a pedagóguspályával, illetve a szaktárgy tanításával kapcsolatos tapasztalatoknak vagy a szaktárgy egy részterülete tanításának valamely szakpedagógiai, illetve általános neveléstudományi szempont szerinti, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése, értékelése vagy a tanításhoz szükséges segédlet készítése. A tanulmánynak tükröznie kell, hogy a hallgató a szakmai témát szakmódszertani, neveléstudományi és pszichológiai ismereteire támaszkodva az alap-és középfokú oktatás szintjeinek, illetve a szakképzés vagy a felnőttoktatás céljainak megfelelően képes kidolgozni.

A szakdolgozat felépítése az adott szak tudományos dolgozatainak szokásos szerkezetét követi. A tanulmány minimum 30, maximum 70 oldal (50 000–120 000 karakter). A tanulmányhoz minden esetben csatolni kell a hallgató eredetiségi nyilatkozatát, valamint a konzulens nyilatkozatát arról, hogy a dolgozat beadható. A tanári szakdolgozatra vonatkozó általános követelményeken túl a modulfelelős az általa gondozott tanulmányokra sajátos formai és tartalmi elvárásokat fogalmazhat meg. Ezeket a követelményeket a modulfelelős szervezeti egység a témákat megjelenítő elektronikus felületen minden évben szeptember 30-ig közzéteszi.