Hogyan és milyen témákból választhatók a tanári szakdolgozat tanulmány részéhez?

Egyrészt vannak megajánlott témák, amelyeket a szakterületi modulfelelősök, a PPK Neveléstudományi Intézete és a PPK Pszichológiai Intézete hirdetik meg elektronikus formában (a kari honlapokon, a Moodle-rendszerben stb.). A tanulmányhoz ajánlott téma csak a modulfelelős, illetőleg az intézetigazgató vagy hivatalos megbízottjának egyetértésével hirdethető meg.

Másrészről a szakdolgozó saját témát is feldolgozhat, ha a kiszemelt témavezető a tanulmány témavezetését vállalja.

A tanulmány témabejelentőjét a témavezetőnek, és a modulfelelősnek vagy (módszertanos) megbízottjának is jóvá kell hagynia, a témabejelentő aláírásával. A tanulmány előzetesen jóváhagyott témabejelentése nélkül a tanári szakdolgozat tanulmány része nem nyújtható be, ennek hiányában tanári záróvizsga csak ennek pótlása után, a következő záróvizsga-időszakban tehető.