Hol és mikor kell a témaválasztást bejelenti?

A tanulmány témáját az alábbi időpontokig kell bejelenteni:

  • az őszi félévi tanári záróvizsga esetében: május 15-ig,
  • a tavaszi félévi tanári záróvizsga esetében: november 15-ig.

A témabejelentés tartalmazza

  • a hallgató nevét, azonosító adatait, elérhetőségét, nyilatkozatát;
  • a témavezető nevét, foglalkozását, munkahelyének megnevezését, valamint nyilatkozatát a kifejtett téma megfelelőségéről, továbbá a témavezetés vállalásáról;
  • a tanulmány témavázlatát, a tervezett munka rövid összefoglalását;
  • egy adott szakterülethez tartozó témát és a témavezetőt minden esetben a modulfelelős hagyja jóvá, a jóváhagyást a modulfelelős a témabejelentő lapon az aláírásával igazolja.

A témavázlatban a hallgató a témavezetővel előzetesen egyeztetve tömören felvázolja a tanulmány témaválasztásának indoklását, a megválaszolandó fő kérdéseket vagy a kiindulási hipotézist, vizsgálat esetén annak tervezett lépéseit és a felhasználni kívánt, a témaválasztásig felderített alapvető szakirodalmak jegyzékét.

A témaválasztás jóváhagyása a témavezető nyilatkozata alapján a tanulmányi adminisztráció részéről automatikus, amennyiben a témabejelentő lap kitöltése szabályos.

A tanulmány tervezett témájának felvázolása igen fontos állomás, mert arra készteti Önt, hogy előzetesen átgondolja és egyeztesse a témavezetővel a téma főbb vonalait és az elvégzendő munka nagyságát is. A szakdolgozat tanulmány részének témaválasztása tehát felelős döntés. Az itt leírtak a munkavégzés során természetesen alakulhatnak, és indokolt esetben a témavezető egyetértésével akár lényeges ponton változhatnak is.