Kik és hogyan értékelik a tanulmányt?

A szakdolgozat tanulmány és portfólió része külön kerül elbírálásra. A tanulmány bírálatáról a modulfelelős kar gondoskodik. A tanulmányt ketten értékelik szöveges formában, a témavezető és az illetékes modulfelelős által megbízott bíráló (opponens). A témavezető a bírálatával egyidejűleg javaslatot tesz az érdemjegyre. A tanulmány öt fokozatú minősítését (érdemjegyét) azonban a bíráló állapítja meg, a témavezető értékelésére is figyelemmel. A szöveges értékeléseket a témavezető és a bíráló feltölti az elektronikus rendszerbe, ahonnan Ön is elérheti majd:

–          az őszi félévi képesítővizsga esetében:                  december 15-ig,

–          a tavaszi félévi képesítővizsga esetében:              május 15-ig.