Miben segít a témavezető és ki lehet a tanulmány témavezetője?

A tanulmány témaválasztásához témavezető választása kötelező. A témavezető segít a témaválasztásban, a probléma világos megfogalmazásában, az alapvető szakirodalom kijelölésében, a megfelelő ütemezés kialakításában, a szakdolgozat műfaji vonásainak és követelményeinek bemutatásában, és – a tanárjelölt igénye alapján, a vele egyeztetett módon, időtartamban és mértékben – konzultációval segíti a szakdolgozat elkészítését.

A tanári szakdolgozat tanulmány részének témavezetője lehet:

  • az egyetemen a pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani vagy gyakorlati képzésben részt vevő, az ELTE teljes vagy részfoglalkozású oktatója, kutató, vezetőtanár, mentortanár, aki EHA-kóddal rendelkezik, avagy
  • pedagógus-, vagy pedagógia, vagy pszichológia szakos végzettséggel rendelkező, közoktatással összefüggő szakterületen dolgozó, más (külső) szakember.

A témavezető személyét és a témát a modulfelelősnek jóvá kell hagynia. Külső témavezető esetén az adott modulért felelős vezető nyilatkozik az elektronikus rendszerben mind a téma, mind a külső témavezető elfogadásáról.