Hogyan zajlik a záróvizsga?

A záróvizsga egy szakmai beszélgetés. Ekkorra Ön a képzés tartalmi elemeit már lezárta, befejezte összefüggő egyéni szakmai gyakorlatát is. A bizottság azt várja, hogy e tudás és tapasztalatok birtokában szakmai partnerként vegyen részt a vizsgán. A tanári záróvizsga során Ön arra kap alkalmat, hogy a kötelező elemeket is tartalmazó portfóliója segítségével igazolja a tanári pályához szükséges kompetenciáit. A tanárjelölt a záróvizsgán a saját maga által választott és elkészített elektronikus támogatással prezentálja a tanulmányt és a portfóliót.

A vizsga részei:

  • a tanulmány bemutatása és védése, abban az esetben, ha Önnek az adott szakterületből kellett ilyet készítenie,
  • a portfólió bemutatása a bírálatban feltett kérdések mentén, védése a bírálatban megfogalmazott észrevételekre válaszolva,
  • a szakpedagógiá(k)ból szóbeli felelet tételsor alapján (a tételsor összeállításáról és kihirdetéséről az adott szakterület(ek) gondoskodik/nak).

Fontos, hogy a portfólió bemutatásakor arra törekedjen, hogy ne megismételje a portfólióban leírt reflexióit, hanem igyekezzen a bírálatban feltett kérdésekre összpontosítani, amellett, hogy természetesen kiemeli szakmai fejlődésnek főbb csomópontjait. Külön pedagógiai és pszichológiai tétel nincs, de a vizsgán az Ön által elemzett, vagy érintett pedagógiai helyzetekhez kapcsolódó elméleti kérdéseket kaphat a bizottságtól.