Miből áll össze a záróvizsga érdemjegye?

A tanári záróvizsga összesített érdemjegyét a részérdemjegyek egyenlő súllyal való átlagolásával számítja ki a bizottság (csak az összegzés és osztás után kell kerekíteni). A részérdemjegyek:

  1. a tanulmány bírálója és a portfólió értékelője által adott érdemjegyek átlaga;
  2. a tanulmány, valamint a portfólió bemutatására és védésére kapott egy-egy jegy átlaga (értékelője a tanári záróvizsga bizottsága);
  3. a szakmódszertani szóbeli vizsga érdemjegye, két szakterület esetén a két felelet érdemjegyének átlaga (értékelője a tanári záróvizsga bizottsága).

Ha a 2. vagy a 3. részérdemjegy közül bármelyik elégtelen, akkor a záróvizsga is elégtelen. A – leghamarabb a következő záróvizsga-időszakban tett – ismételt záróvizsga során az elégtelennel minősített vizsgarész elégtelen komponensét kell megismételni.