Milyen minősítés kerül az oklevélbe?

A tanári oklevél minősítése az alábbi jegyek két tizedes jegyre kiszámított átlageredménye alapján történik (HKR 84. § (6) bekezdés):

  • az egy vagy két szakterületi modulzáró vizsga,
  • a pedagógia-pszichológia szigorlat,
  • a tanári záróvizsga összesített érdemjegye, valamint
  • az iskolai gyakorlatokra kapott jegyekből számolt átlag (melynek számítása: a szaktárgyi tanítási gyakorlatok jegyeinek valamint az egyéni szakmai gyakorlatra kapott jegyek átlaga).

Ha a képzési kimeneti követelmények alapján valamelyik elem hiányzik, akkor a fentiekben felsorolt többi jegy átlaga.