Kik értékelik?

Kik és hogyan értékelik a portfóliómat?

A portfóliót egy előzetesen felkért bíráló értékeli érdemjeggyel és szövegesen is. A portfólió bírálóját a PPK jelöli ki, a neveléstudomány, a pszichológia vagy az érintett szakmódszertan oktatói közül. A portfóliónak, ahogy korábban már kifejtettük, az a célja, hogy bemutassa a hallgató fejlődését, mégpedig a tanári kompetenciái tekintetében. A portfóliót ezért leginkább az alapján értékeli a bíráló, hogy annak elemeit hogyan sikerült az egyes kompetenciákhoz kötni, valamint hogyan jelennek meg a hallgató saját szakmai, fejlődési céljai a portfólióban (különösen a kompetenciákhoz kötötten). Jól látható, hogy ezek olyan szempontok, amelyek leginkább a hallgató által írt önreflexiókból derülhetnek ki, ezért is olyan fontos, hogy a hallgató többféle és valódi elemzést tükröző reflexiót készítsen a képzése során.

Az értékelés további általános szempontjai a következőek:

  • az anyagok kidolgozottságának színvonala;
  • az anyagok és az elemzés szakmai színvonala;
  • a beadott anyagok a tanári feladatkörök szempontjából mennyire széles körből merítenek;
  • a megoldások és a módszerek változatossága, ötletessége;
  • lényegkiemelés, koherencia, a válogatás tudatossága és indoklása;
  • formai megjelenés (szerkesztettség, tartalomjegyzék stb.).

E szempontok alapján a bíráló részpontszámokat és rövid szöveges indoklást is ad a hallgató munkájáról. Érdemes tehát a tanárképzésben részt vevő hallgatónak már a portfóliókészítés kezdetén tisztában lenni ezekkel a szempontokkal, és figyelni rájuk a portfólió összeállításának első időszakától kezdődően folyamatosan.

A bíráló a szöveges és érdemjeggyel (mely a pontszámból következik) történő értékelésen kívül egy vagy két kérdést is megfogalmaz a hallgató számára, amelyeket a záróvizsgán kell megválaszolnia. Fontos, hogy megértse, hogy a záróvizsgára nem egyszerűen a portfóliója bemutatásával kell készülnie (hiszen erre nem is lenne elég az idő), hanem elsősorban a bírálótól kapott kérdések megválaszolásával és a bírálati szempontok alapján felvetett észrevételekre való reagálással.