Erasmus

Mi is az az Erasmus program?

Az Erasmus program, az Európai Unió Lifelong Learning Programme (LLP) felsőoktatási fejlesztési alprogramja. A program olyan pályázati lehetőséget biztosít, melynek célja a hallgatói és oktatói mobilitás által a felsőoktatási intézmények közötti együttműködés, a külföldi tanulási lehetőségek elősegítése, és széleskörű pályázati lehetőségek biztosítása a külföldön tanulni vágyó hallgatóknak.

Az Erasmus programban részt vevő felsőoktatási intézmények egy un. Erasmus University Charter-rel rendelkeznek, ami biztosítja, hogy az együttműködő intézmények között kétoldalú megállapodás jöjjön létre, így a hallgatók finanszírozott formában, a végzett tanulmányaik teljes beszámításával vehetnek részt a programban. Az Erasmus University Charter jóváhagyását az intézmények szintén pályázat útján szerezhetik meg.

Hogyan pályázhatok az Erasmus programra?

Az Erasmus program pályázatait a Tempus Közalapítvány, mint Nemzeti Iroda kezeli. A részletes pályázati feltételekről, lehetőségekről és pályázati anyagokról a Tempus Közalapítvány[1] honlapján lehet tájékozódni. Az ELTE Erasmus szakmai vezetőinek és a kari koordinátorainak elérhetősége megtalálható a honlapon.

Tekintsük át a pályázati lehetőségeket részletesebben is!

Hallgatóként milyen pályázati lehetőségeim vannak a programban?

Hallgatóként pályázatható:

  • külföldi tanulmány,
  • szakmai gyakorlat (ez nem azonos az egyéni összefüggő gyakorlattal, annak nem ismerhető el),
  • illetve, már megnyert pályázat esetén, intenzív nyelvi kurzusokra is lehet jelentkezni.

A külföldi tanulmányok elsősorban a hallgatók nemzetközi tapasztalatszerzését segítik, ezek a tanulmányok minimum 3 hónap, maximálisan pedig 12 hónap időtartamúak. A tanulmányok jelenthetnek nappali, egyetemi vagy posztgraduális tanulmányokat, illetve szólhatnak a diplomamunka elkészítéséről. A szakmai gyakorlatok egy adott szervezetnél eltöltött időt jelentenek. Míg a külföldi tanulmányok az oktatási, nyelvi és kulturális tapasztaltszerzést segítik, a szakmai gyakorlatok célja a különböző gazdasági és társadalmi kultúrák megértése, a munkaerőpiaci készségek fejlesztése különböző profilú szervezeteknél (pl.: vállalatok, kutatóhelyek, stb.) töltött idő keretében. Sikeres pályázat esetén pedig 2, illetve 6 hetes intenzív nyelvi kurzusokra is pályázhatnak a hallgatók, melyek a nyelvi felkészülést segítik a tanulmányok, gyakorlatok idejére. [2]

Ki lehet, és mit jelent Erasmus hallgatónak lenni?

Erasmus hallgató lehet minden, a Lifelong Learning Programme-hoz (LLP) csatlakozott ország állampolgára, aki egy Erasmus Intézményi Iránytűvel rendelkező felsőoktatási intézmény hallgatója (az ELTE minden kara rendelkezik ilyen jogosítvánnyal), és legalább két lezárt tanulmányi féléve van.

Sikeres pályázat esetén a kiutazás előtt a külföldi fogadó és az anyaintézmény Tanulmányi Szerződést (Learning Agreement) köt a hallgatóval a külföldi tanulmányok részleteiről. Ezután, a tanulmányút alatt megszerzett, és a Tanulmányi Szerződésnek megfelelő krediteket és érdemjegyeket az anyaintézmény teljes mértékben elismeri az ezt tartalmazó dokumentum, a Tanulmányi átirat (Transcript of record) alapján. Tanulmányai alatt a hallgató mentesül a fogadó intézmény tandíja, regisztrációs, vagy egyéb oktatáshoz kapcsolódó díjainak fizetése alól, és jogosult a küldő ország részéről hallgatói ösztöndíjra. Mintaszerződések és dokumentumok elérhetőek a Tempus Közalapítvány honlapján.

Miért érdemes az Erasmus programban részt venni?

A nemzetközi képzési tapasztalatok, az adott tudományterületen szerzett jártasság fejlődése, a közösségi élmények, az idegennyelv-tudás tökéletesítése mellett az Erasmus programban való részvétel előnyt jelenthet a későbbi munkaerőpiacon történő elhelyezkedés során.