Mire szolgál a motivációs levél?

Kinek szól a motivációs levél és hány darab készül belőle?

Motivációs levelet a tanári szak egészéhez kötődően a pedagógiai-pszichológiai vizsgarészhez kapcsolódóan mindenképpen kell írni, a benyújtandó motivációs levelek száma mégis attól függ, hogy a jelentkező hány szakterületi modult választott, illetve, hogy azok előírtak-e hasonló követelményeket. Az összes motivációs levelet a felvételi irodához kell eljuttatni, a motivációs levelek innen jutnak el a megjelölt szakterületi modulok bizottságaihoz (pl. történelem és/vagy angol tanári szakterület, stb), illetve a Pedagógiai és Pszichológiai Kar képviselőihez.

A leveleket általában egy arra kijelölt motivációs bizottság olvassa és előre meghatározott szempontok szerint értékeli.

Természetesen a szakterület képviselőinek és a Pedagógiai és Pszichológiai Karon működő, a tanári szak egészéhez írt motivációs levet vizsgáló felvételi bizottságoknak vannak hasonló, de a fókuszpontból adódó más hangsúlyú szempontjai is, így a megírandó motivációs levelek különbözőek lesznek a szakterület(ek), illetve a tanári mesterszak egészének vonatkozásában.

A Pedagógiai és Pszichológiai Kar csak magyar nyelven megírt motivációs leveleket fogad, mivel a képzés hivatalos nyelve is magyar. Ezt különösen a nyelvszakok esetén fontos szem előtt tartani, hisz ezek esetén akár az adott nyelven is kérhetik a szakterülethez kapcsolódó, hasonló motivációs levelek megírását.

Mire szolgál a tanári mesterszak egészéhez írt motivációs levél?

A tanári felvételei eljárás során a tanári mesterszak egészéhez motivációs levelet kell készíteni, amelyet a felvételi kérelemmel együtt be kell nyújtani. A motivációs levél egy „igazi levél”. Címzettjei a tanárképzés oktatói, akiket arról kellene meggyőznie a jelentkezőnek, hogy átgondoltan és a gyakorlati tapasztalatait is mérlegelve döntött a tanári pálya mellett.

A motivációs levél népszerű műfaj, ezért akár az interneten, akár a professzionális karrier tanácsadóktól számtalan jó tanácsot kapható arra vonatkozóan, hogy hogyan kell megmutatni magunkat egy álláspályázaton, vagy hasonló helyzetben. A mi tanácsunk egyszerű; se ezekre, se a családi tanácsadókra ne hallgasson akkor, ha arra biztatják, hogy olyan típusú általánosságokat írjon: „szeretem a gyerekeket”, „mindig is elhivatottságot éreztem”, stb. Legyen reális! Törekedjen a konkrétumok megfogalmazására, és használja ehhez a felvételi tájékoztatóban is megadott szempontokat, melyeket segítségként itt is idézünk:

A motivációs levél „terjedelme legalább 2, legfeljebb 3 gépelt oldal. Tartalmaznia kell a tanári pálya választásának indokait, a saját leendő pályájával kapcsolatos elképzeléseket, terveket és az esetleges múltbeli pedagógiai vagy neveléssel kapcsolatos, személyesen átélt, értelmezett tapasztalatokat. Ez utóbbiak a személyes életúttól függően lehetnek a BA/BSc képzés során vagy a tanári pályán (iskolában, iskolán kívül) szerzett tapasztalatok.

A felsorolt tényezők közül a tanári pálya választásának indokairól fentebb már szóltunk. Ami e mellett még fontos, hogy a jelentkező minél pontosabban meg tudja fogalmazni, hogy hogyan képzeli el magát leendő pedagógusként, mit vár el ettől a szakmától. Itt is érdemes meghaladni az objektív tényezőket (pl. fizetés, nyári szabadság), és sokkal inkább azt érdemes kifejteni, hogy milyen pedagógusidentitást szeretne kialakítani, hogyan és miben szeretne fejlődni a pályája során, mit gondol a saját társadalmi szerepvállalásáról pedagógusként stb. Terveket, elképzeléseket vár tehát az Ön levelét olvasó oktató.

Egy másik fontos tényező a saját pedagógiai tapasztalatok értelmezése, újragondolása a tanárszakra való jelentkezése alapján. Sokaknak könnyebb ebből a szempontból megírniuk a motivációs levelet, mivel konkrét eseményekhez, történésekhez tudják kötni az írásukat. Az ilyen tapasztalatoknak két fajtája van, és mindkettőt érdemes megemlítenie a motivációs levelében. Az egyik, amikor olyan tapasztalatait fogalmazza meg, amelyeket Ön még általános vagy középiskolás diákként (illetve akár egyetemi hallgatóként) élt meg, és a tanári szakra jelentkezése, a tanárrá válása szempontjából meghatározónak tart. Az ilyen típusú személyes tapasztalatok elemzésének van egy komoly veszélye: nem szerencsés konkrét érvek ismertetése nélkül bírálatot megfogalmaznia pedagógusokról vagy pedagógiai megoldásokról. Ehelyett érdemes ezekkel az élményekkel kapcsolatban azt elmondania, hogy hogyan kezelné Ön másként, vagy miért tartja jónak/elkerülendőnek az adott megoldásokat. A személyes tapasztalatok másik forrása lehet, ha olyan eseményeket tud felidézni, amikor valamilyen „tanári” szerepben kellett megmutatnia magát. Ha Ön gyakorló tanárként jelentkezik karunkra a mester szintű végzettség megszerzése céljából, akkor biztosan számos példát tud hozni saját eddigi tevékenységéből például: milyen sikerei vannak, melyek azok a helyzetek a tanári pályán, amelyekben jól érzi magát, hogyan látja a diákjait, mit tart a legfontosabb feladatának az iskolában. De akkor is lehetnek pedagógiai szempontból értékes történetei, ha Ön érettségi után azonnal BA/BSc képzésbe kezdett, hiszen pedagógiai tapasztalatai, próbálkozásai mindenkinek vannak. Ezeket a tapasztalatokat is érdemes számba vennie, és végiggondolnia többek között azt, hogy mi volt a legnagyobb sikerélménye, miért foglalkozott szívesen az adott tevékenységgel, mit csinálna most másképpen, mit tanult ezekből a helyzetekből. Összegezve azt mondhatjuk, hogy azzal győzheti meg motivációs levele olvasóját arról, hogy jó tanár válhat Önből, ha olyan konkrét történeteket, tapasztalatokat emel ki a múltból, amelyek Ön szerint hozzájárultak a pedagógiáról való gondolkodása fejlődéséhez, a pedagógiai kérdések iránti érdeklődése kialakulásához, másrészt, ha ezeket saját elképzeléseinek bemutatásával és a tapasztalatainak elemzésével teszi konkrétabbá és szemléletesebbé.

És végül még egy tanács: legyen tájékozott a képzéssel kapcsolatban, amelyre jelentkezik! Szerezze be az elérhető összes információt, és ezek birtokában döntsön a jelentkezéséről, valamint motivációs levele tükrözze is ezt a tájékozottságot, hiszen ezzel is bizonyíthatja választása tudatosságát (pontosan tudja, hogy mire jelentkezik).a