Mi a gyakorlatok célja a tanári képzésben?

Gyakorlatok

A tanári szakmai gyakorlatok célja a szakképzettséghez kapcsolódó gyakorlati ismeretek megszerzése, a munkahely világával való ismerkedés, valamint az, hogy a hallgatók későbbi munkájuk hatékonysága érdekében jártasságot szerezzenek a tanítási és tanulási, illetve nevelési folyamatok értékelésében, fejlesztésében és kutatásában. A képzés és a gyakorlatok befejezésével nem válik kész tanárrá a hallgató, maga a tanárrá válás az iskolában folytatódik tovább, és gyakran több éves tapasztalat szükséges hozzá. A gyakorlatok abban segítenek, hogy a tanárnak készülő hallgató először segítőkkel (tanárokkal, mentorokkal, tanulótársakkal) támogatva induljon el a tanárrá válás útján.

A tanári mesterképzési szak képzési rendszere a képességek és kompetenciák fokozatos fejlesztésére törekszik, melynek érdekében az egymást követő félévek egyre több, illetve egyre komplexebb gyakorlati feladatot tartalmaznak. A gyakorlatok az egyszerűbb helyzetek megismeréséből, a hallgató korábbi tapasztalatainak értelmezéséből indulnak, ezt követik a bonyolultabb helyzetek értelmezései, majd a konkrét tanári tevékenységek kipróbálása. A tapasztalatszerzés folyamatát mindvégig szemináriumi megbeszélések kísérik, még akkor is, amikor a tapasztalatszerzés terepe döntően már egy konkrét iskola (összefüggő egyéni gyakorlat).