Milyen típusú gyakorlatok vannak a tanári képzésben, és hol lehet ezeket elvégezni?

A képzés során három fő gyakorlattípus van, melyek a következők:

1. Pedagógiai-pszichológiai szemináriumok, szakmódszertani kurzusok keretei között megtartott, e kurzusokba beépülő gyakorlatok (szemináriumi gyakorlatok, tréningek): Ezek során neveléssel-oktatással foglalkozó intézményekbe látogatnak el a hallgatók, gyakorlati feladatokat végeznek a szemináriumokhoz kapcsolódóan, személyiségfejlesztő és tanári hatékonyságfejlesztő tréningeken vesznek részt.

2. Szaktárgyi tanítási gyakorlat: a szaktárgy oktatására irányuló tanítási gyakorlat, az ELTE gyakorlóiskoláiban vezetőtanár irányítása alatt végzi a hallgató. Ez az adott szakképzettséghez tartozó, 60 órás iskolai gyakorlat, melyet minden hallgatónak teljesítenie kell, ennek keretében 15 tanítási órát kell megtartani. A gyakorlatot minden szakterületi modulhoz kötődően el kell végezni, tehát ha valaki két modulon folytat tanulmányokat, két szaktárgyi tanítási gyakorlatot teljesít.

3. Összefüggő egyéni szakmai gyakorlat (rezidensi gyakorlat): az utolsó félévben közoktatási intézményben végzett egyéni szakmai gyakorlat, arra kijelölt közoktatási intézményben. A tanegységlistáit az egyes képzési utak kapcsán itt részletesen ismertetjük.[1]


[1] A 2. és 3. gyakorlatok fogalom-meghatározásait az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának II. kötete, a Hallgatói követelményrendszer is tartalmazza: http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf