Pedagógiai, pszichológiai csoportos és egyéni iskolai gyakorlat

Mi történik ezen a gyakorlaton?

Ezek a gyakorlatok a szemináriumokba beépülve valósulnak meg, és a kurzus jellegéből és az érintett témaköröktől függően eltérő tevékenységeket tartalmaznak, illetve eltérő terepeken folynak. Ebbe a csoportba három fő gyakorlattípus tartozik (alább táblázatos formában a legbővebb, 40 kredites modul elemeit ismertetjük):

A pedagógiai és a pszichológiai kurzusokhoz tartozó iskolai feladatok, tevékenységek megvalósítása: például tanulók, tanulócsoportok, tanárok megfigyelése, tanulókkal, tanárokkal interjú vagy kérdőív készítése, elemzése értékelése, iskola működésének vizsgálata, stb.;

tanegység felelős oktatási egység terep
Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése Pszichológiai Intézet iskola (gyakorló, vagy egyéb)
A személyiség alakulása Pszichológiai Intézet iskola (gyakorló, vagy egyéb)
Csoportdinamika Pszichológiai Intézet iskola (gyakorló, vagy egyéb)
Mindenki iskolája Neveléstudományi Intézet az adott témakör szempontjából jelentős oktatási intézmény
A tanulás támogatása Neveléstudományi Intézet az adott témakör szempontjából jelentős oktatási intézmény
Modern eszközök a pedagógiában Neveléstudományi Intézet iskola (gyakorló, vagy egyéb)
Tervezés és értékelés Neveléstudományi Intézet iskola (gyakorló, vagy egyéb)

A pedagógiai és a pszichológiai kurzusokhoz kapcsolódó nevelési-oktatási feladatok más, nem iskolai terepeken: a tevékenységek hasonló jellegűek, a terep viszont nem az iskola, hanem más intézmény;

tanegység felelős oktatási egység terep
Mindenki iskolája Neveléstudományi Intézet nevelőotthon, kollégium, tábor, családi napközi, művelődési intézmény, stb.
A tanulás támogatása Neveléstudományi Intézet tanítás – tanulás folyamata iskolán kívüli terepeken (pl: múzeumi óra, erdei iskola, stb.)

Önálló, képességfejlesztő kurzusok: ezek a foglalkozások az egyetemen folynak, tréning jellegűek, az első tréning hangsúlya az önismeret, a személyes hatékonyság fejlesztésén van, míg a második tréning konkrétabban a pedagógusi munkához kapcsolódó készségek, helyzetelemzési készség, probléma megoldási módok fejlesztésében nyújt segítséget. A reflektív gyakorlat már az iskolai tanítási gyakorlat során átélt élményekre alapul.

tanegység felelős oktatási egység
Személyiségfejlesztés tréning Pszichológiai Intézet
A tanári hatékonyság fejlesztése Pszichológiai Intézet
Reflektív gyakorlat Neveléstudományi Intézet

A fenti három táblázatban megjelölt tanegységek a 40 kredites pedagógiai – pszichológiai modulhoz tartoznak. Az ettől eltérő volumenű tanegységlisták e gyakorlatokból annyit tartalmaznak, ahány az itt megnevezett kurzusok közül azokban megjelenik (lásd 4. sz. fejezet). Ez a gyakorlati forma a már pedagógusi diplomával rendelkezők számára indított képzések esetében általában kevesebb elemet jelent, mint a fent bemutatott forma.

Hogyan kell jelentkezni az egyes gyakorlatokra?

Pedagógiai, pszichológiai csoportos és egyéni iskolai gyakorlatok a szemináriumok részei, ezért ezekre külön jelentkezni nem kell, csak a szokásos módon a szemináriumokat kell fölvenni.

A képzés mely részén tervezhetők e gyakorlatok?

Az ismertetett tanegységlisták alapján a 40 kredites pedagógiai – pszichológiai modul esetén az első négy félévben tervezhetők ezek a gyakorlatok, ám a rövidebb képzési formáknál is átívelik a képzés egészét.

Ki értékeli az egyes gyakorlatokat, ezek milyen elemekből állnak, és melyek az értékelés szempontjai?

A Pedagógiai, pszichológiai csoportos és egyéni iskolai gyakorlatok az adott kurzus részét képezik, így ezeket az adott kurzus oktatója értékeli a szemináriumhoz kapcsolódóan, a kurzus végén adott értékelés részeként. Az értékelés szempontjait, és a beszámítás mértékét az oktató a félév első óráján ismerteti (HKR 63. § (4)).

A kurzus végén az értékelés a tanegységlista adatainak megfelelően érdemjeggyel vagy „megfelelt/nem felelt meg” kategóriákkal történik. Az oktató emellett szöveges értékelést is adhat a jegy mellé.

FONTOS! A pedagógiai, pszichológiai csoportos és egyéni iskolai gyakorlatok során készített dokumentumok, és az ezekhez kapcsolódó, oktatók által készített értékelések bekerül(het)nek a portfólióba!