Levelező tagozatos képzés

A tanári képzés levelező formában is végezhető. A levelező képzés ugyanazon képzési követelmények alapján szerveződik, mint a nappali képzés, így a korábbi diploma, szakképzettség beszámítási módja is azonos.

A levelező képzés során kevesebb a kontaktóra, hiszen a hallgatók otthoni tanulására épít. Ennek ellenére az egyetemen tartott órák jórészt hétköznapokat érintenek. A szakterületi modulok szakgazdái határozzák meg, hogy a képzést mely napra/napokra szervezik. Erről mindenképp tájékozódni kell már a felvételi kérelem benyújtása előtt. A pedagógiai és pszichológiai modulhoz kapcsolódó órák általában csütörtökön délután, pénteken és szükség esetén szombaton vannak.

Fontos, hogy a tanári végzettség megszerzéshez kapcsolódó gyakorlati modul követelményei a levelező hallgatók számára is kötelezőek. A gyakorlatok sok esetben a fentieken megjelölteken túl más napokat is érinthetnek, különös igaz ez a szaktárgyi tanítási gyakorlatra és a féléves egyéni összefüggő gyakorlatra. Természetesen a Pedagógiai és Pszichológiai Kar törekszik a gyakorlatok rugalmas szervezésére azonban a gyakorlati modul kötelezettsége alól felmentés nem adható. Ezért ezt mindenképp érdemes előre egyeztetni a mindenkori munkáltatóval.