10 kredit pedagógiai és pszichológia modul – 2 félév, levelező tagozat/B változat

Kinek indul e képzési forma?

Főiskolai vagy egyetemi szintű tanári szakképzettség birtokában, egyetlen új szakképzettség megszerzése esetén:

A szakterületi modul SPM is lehet.

A képzés pedagógiai és pszichológiai modult érintő mintatanterve:

tanári mesterszak – pedagógiai-pszichológiai modul tanterve 10 kredit, 2 félév (levelező tagozat)
tanegységkód cím jelleg kredit féléves óraszám ajanl.

félév

előfeltétel
TANM-PPM-102L Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése gy 2 10 1
TANM-PPM-104L Család és iskola a változó társadalomban ea 2 10 1
TANM-PPM-107L Személyiség- és egészségpszichológia ea 2 14 2
TANM-PPM-110L A tanulás támogatása gy 2 10 2
TANM-PPM-111L Modern eszközök a pedagógiában gy 2 6 1
ÖSSZESEN 10

Az elvégzendő gyakorlatok:

A gyakorlatok három részből tevődnek össze:

  • a pedagógiai-pszichológiai szemináriumokhoz, szakmódszertani kurzusokhoz kapcsolódó gyakorlat, amelyek külön tanegység felvételét nem igénylik, egy – egy szemináriumhoz kötötten, szervezetten zajlik. A gyakorlathoz kötődő feladat része a szemináriumi munkának.
  • szaktárgyi tanítási gyakorlat. Ezt a szakterületek hirdeti meg, tehát tantervileg a szakterületi modulhoz tartozik, a kódja is ahhoz igazodik.
  • egyéni összefüggő tanítási gyakorlat, amely a tanári mesterképzés szakterületi moduljait lezáró modulzáró vizsga után kezdhető meg (ez egy külön, az ábrán is jelölt 10 kredites gyakorlati modul elvégzését jelenti).

A szaktárgyi tanítási gyakorlatot és az egyéni összefüggő gyakorlatot a Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztályának Tanárképzési Osztálya szervezi a szakterületi, illetve a gyakorlati modul szerinti ajánlott félévben, egyeztetve a szakterülettel.

E képzési út esetében a 10 kredites következő tanegységek felvétele szükséges a gyakorlatok teljesítéséhez:

tanári mesterszak – gyakorlati modul tanterve 10 kredit, 2 félév (levelező tagozat)
tanegységkód cím jelleg kredit féléves óraszám ajanl.

félév

előfeltétel
TANM-GYAK-101L Szaktárgyi tanításkísérő szeminárium 1. gy 3 15
TANM-GYAK-301L Pedagógiai-pszichológiai tanításkísérő szeminárium gy 3 15
TANM-GYAK-802L Egyéni szakmai gyakorlati (egy szakképzettség esetén) gy 4 100
TANM-GYAK-PFO Portfólió 0
ÖSSZESEN 10

A tanári záróvizsgával kapcsolatos főbb tudnivalók

A záróvizsga megkezdésének minden képzési út esetében feltétele az abszolutórium megszerzése. E képzési út esetében a szak lezárásaként írandó szakdolgozat egyetlen részből, a portfólióból áll.