40 kredit pedagógiai és pszichológia modul – 5 félév, levelező tagozat

Kinek indul e képzési forma?

A jogszabály az első tanári szakképzettség megszerzésekor a két tanári szakképzettség párhuzamos végzésekor írja elő ezt a modulméretet. A hat féléves alapképzésre (BA/BSc) épülő tanári mesterszakon öt félév alatt, 150 kredit teljesítésével szerezhető meg a – kötelezően – két tanári szakképesítés. Ebben az esetben a képzés struktúrája az alábbi módon épül fel.

Az első és a második szakterületi modul végleges mérete a választott szakterületek tudományterületétől függ (ez a felvételi határozatból és az előírt tanegységlistákból derül ki), ám összességében mindenképpen 80 kreditet adnak ki. Második szakterületként SPM végezhető.

A képzés pedagógiai és pszichológiai modult érintő mintatanterve:

tanári mesterszak – pedagógiai-pszichológiai modul tanterve 40 kredit, 5 félév (levelező tagozat)
tanegységkód cím jelleg kredit féléves óraszám ajánl.

félév

előfeltétel[1]
TANM-PPM-126L Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése ea 4 20 1
TANM-PPM-122L A tanári hatékonyság fejlesztése tréning tr 2 20 1
TANM-PPM-123L Nevelés, személyiségfejlesztés, család, iskola ea 4 15 1
TANM-PPM-105L Mindenki iskolája gy 2 15 1
TANM-PPM-107L Személyiség- és egészségpszichológia ea 2 14 2
TANM-PPM-124L Személyiségjellemzők, egészségnevelés és pszichológiai problémák gy 3 10 2
TANM-PPM-125L Tanulás, tanítás, tervezés, értékelés ea 4 15 2 TANM-PPM-121L
TANM-PPM-110L A tanulás támogatása gy 2 10 2
TANM-PPM-111L Modern eszközök a pedagógiában gy 2 6 2
TANM-PPM-113L Pedagógiai szociálpszichológia ea 2 15 3
TANM-PPM-114L Csoportdinamika gy 2 15 3 TANM-PPM-113L
TANM-PPM-199 Pedagógia-pszichológia szigorlat sz 2 0 4 TANM-PPM-11xL tantárgycsoport
TANM-PPM-500 Szabadon választható tárgy ea/gy 2 1–4
TANM-PPM-901L Reflektív gyakorlat, az iskolák belső világa gy 2 15 4 A szaktárgyi tanítási gyakorlattal egy félévben végzendő.
TANM-PPM-SZD Szakdolgozat 5
ÖSSZESEN 40

Az elvégzendő gyakorlatok:

A gyakorlatok három részből tevődnek össze:

  • a pedagógiai-pszichológiai szemináriumokhoz, szakmódszertani kurzusokhoz kapcsolódó gyakorlat, amelyek külön tanegység felvételét nem igénylik, egy – egy szemináriumhoz kötötten, szervezetten zajlik. A gyakorlathoz kötődő feladat része a szemináriumi munkának.
  • szaktárgyi tanítási gyakorlat, amely mindkét szakhoz kötődően külön – külön teljesítendő, de egy félévben is elvégezhető. Ezeket a szakterületek hirdeti meg, tehát tantervileg a szakterületi modulhoz tartoznak, a kódjuk is ahhoz igazodik.
  • egyéni összefüggő tanítási gyakorlat, amely a tanári mesterképzés szakterületi moduljait lezáró modulzáró vizsga után kezdhető meg (ez egy külön, az ábrán is jelölt 30 kredites gyakorlati modul elvégzését jelenti).

A szaktárgyi tanítási gyakorlatra és az egyéni összefüggő gyakorlatra az ETR-ben történő kurzusfelvétel mellett külön, elektronikusan is kell jelentkezni mindig a gyakorlat tervezett félévét megelőző tanévben, május folyamán. A gyakorlatot a Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztályának Tanárképzési Osztálya szervezi.

E képzési út esetében a 30 kredites gyakorlati modul a következő tanegységekből áll:

tanári mesterszak – gyakorlati modul tanterve 30 kredit, 5 félév (levelező tagozat)
tanegységkód cím jelleg kredit féléves óraszám ajánl.

félév

előfeltétel
TANM-GYAK-100L Szaktárgyi tanításkísérő szeminárium 1. gy 3 15 utolsó szakterületi modulzáró vizsgák
TANM-GYAK-200L Szaktárgyi tanításkísérő szeminárium 2. gy 3 15 utolsó szakterületi modulzáró vizsgák
TANM-GYAK-300L Pedagógiai-pszichológiai tanításkísérő szeminárium gy 3 15 utolsó szakterületi modulzáró vizsgák
TANM-GYAK-900L Egyéni szakmai gyakorlati (két szakképzettség esetén) gy 21 300 utolsó szakterületi modulzáró vizsgák
TANM-GYAK-PFO Portfólió 0
ÖSSZESEN 30

A tanári záróvizsgával kapcsolatos főbb tudnivalók

A záróvizsga megkezdésének minden képzési út esetében feltétele az abszolutórium megszerzése. E képzési út esetében a szak lezárásaként írandó szakdolgozat két részből áll, tanulmány és portfólió egyaránt készítendő.


[1] Előfeltételekről lásd. 6. lábjegyzet.