0 kredit – 2 félév, nappali tagozat

Kinek indul e képzési forma?

Tanári mesterszakon szerzett tanári szakképzettség birtokában, egyetlen új szakképzettség megszerzése esetén:

A szakterületi modul SPM is lehet.

A képzés pedagógiai és pszichológiai modult érintő mintatanterve:

E képzési forma esetén nincs kötelezően elírt pedagógiai – pszichológiai tanegység.

Az elvégzendő gyakorlatok:

A gyakorlatok három részből tevődnek össze:

  • szaktárgyi tanítási gyakorlat. Ezt a szakterületek hirdeti meg, tehát tantervileg a szakterületi modulhoz tartozik, a kódja is ahhoz igazodik.
  • egyéni összefüggő tanítási gyakorlat, amely a tanári mesterképzés szakterületi moduljait lezáró modulzáró vizsga után kezdhető meg (ez egy külön, az ábrán is jelölt 20 kredites gyakorlati modul elvégzését jelenti).

A szaktárgyi tanítási gyakorlatot és az egyéni összefüggő gyakorlatot a Pedagogikum Központ Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztályának Tanárképzési Osztálya szervezi a szakterületi, illetve a gyakorlati modul szerinti ajánlott félévben, egyeztetve a szakterülettel.

E képzési út esetében a 20 kredites gyakorlati modul a következő tanegységekből áll:

tanári mesterszak – gyakorlati modul tanterve 20 kredit, 2 félév (nappali tagozat)
tanegység kód cím jelleg kredit heti

óraszám

ajánl.

félév

előfeltétel
TANM-GYAK-101 Szaktárgyi tanításkísérő szeminárium 1. gy 3 2 utolsó
TANM-GYAK-301 Pedagógiai-pszichológiai tanításkísérő szeminárium gy 3 2 utolsó
TANM-GYAK-801 Egyéni szakmai gyakorlati (egy szakképzettség esetén) gy 14 16 utolsó
TANM-GYAK-PFO Portfólió 0
ÖSSZESEN 20

A tanári záróvizsgával kapcsolatos főbb tudnivalók

A záróvizsga megkezdésének minden képzési út esetében feltétele az abszolutórium megszerzése. E képzési út esetében a szak lezárásaként írandó szakdolgozat egyetlen részből, a portfólióból áll.